Latvijas zinātnes kalendārs 2019


Galvenie varoņi ir zinātnieki — fiziķe Marija Dunce, inženierzinātnieks Sandis Spolītis, kultūras socioloģe Anda Lake, ķīmijas pētnieks Ingars Reinholds, vides inženierzinātniece Jūlija Gušča, fizikālķimiķis Kristaps Jaudzems, farmaceitiskā farmakoloģe Maija Dambrova, darba vides pētnieks Ivars Vanadziņš, komunikācijas pētniece Agnese Dāvidsone, tālizpētes pētnieks Dainis Jakovels, entomoloģe Anita Rukmane un mikrobiologs Jānis Liepiņš.